So sánh sản phẩm

Chuyến thăm Hà Nội của ngài Mohammed Ubaid ul Haque từ AJMAL

Chuyến thăm Hà Nội của ngài Mohammed Ubaid ul Haque từ AJMAL

Chuyến công tác thăm Hà Nội của Mr Mohammed Ubaid ul Haque lời khẳng định đanh thép với thị trường Việt Nam. ACELK Group là đơn vị phân phối độc quyền duy nhất các dòng sản phẩm của AJMAL tại Việt Nam. Tất cả các dòng sản phẩm không được phân phối bởi ACELK đều không nhận được bảo hộ, đảm bảo là sản phẩm chính hãng.
Chuyến công tác thăm Hà Nội của Mr Mohammed Ubaid ul Haque lời khẳng định đanh thép với thị trường Việt Nam. ACELK Group là đơn vị phân phối độc quyền duy nhất các dòng sản phẩm của AJMAL tại Việt Nam. Tất cả các dòng sản phẩm không được phân phối bởi ACELK đều không nhận được bảo hộ, đảm bảo là sản phẩm chính hãng.

Chia Sẻ :